Sihai network

September 15 Shanghai Greenland Shenhua vs Jiangsu Suning e-commerce live address and competition ti

At 19:35 on September 15, the 22nd round match between Shanghai Greenland Shenhua and Jiangsu Suning e-buy will be held in Shanghai Hongkou Football field. Jiangsu Suning is now out of 21 rounds, 9 wins, 7 draws and 5 losses, with 34 points in the fifth place of the league.

Live time: 19:35, September 15

Live broadcast platform: CCTV

Live address: http://tv.cctv.com/live/cctv5/

Expected start

Shanghai Greenland Shenhua: 27 - Li Shuai; 23 - Bai Jiajun, 32 - Aidi, 5 - Zhu chenjie, 2 - Xu Yougang; 13 - GuaLin, 37 - Sun Shilin; 28 - Cao Jianding, 11 - Romero, 36 - Liu ruofv; 9 - dengbaba

Jiangsu Suning e-shop: 1-gu Chao; 28-yang Xiaotian, 6-yang Boyu, 29-paleta, 5-zhou Yun; 16-gao Tianyi, 12-zhang Xiaobin, 22-wu Xi, 11-xie Pengfei; 9-eder, 10-texie La